Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na 6. schůzi dne 14. 2. 2014 vyslovila souhlas s výročními zprávami a účetními závěrkami zdravotních pojišťoven za rok 2012  s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2012 jednotlivých zdravotních pojišťoven, sněmovní tisk 51.

Dokument byl poslancům rozeslán dne 6. 12. 2013.

Organizační výbor zprávu přikázal 19. 12. 2013 (usnesení č. 14).

Výbor pro zdravotnictví projednal zprávu a vydal 29. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 51/1 (doporučuje schválit).


 


Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!