Výzkum ke kouření

Výzkum Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) a výzkumné agentury Ipsos ukázal, že 62 % Čechů vadí kouření v restauracích, hospodách, kavárnách a barech. Výzkum navazuje na výzkum z roku 2012, kdy kouření v restauračních zařízeních vadilo 52 % populace.

Od roku 2012 se také zvýšilo procento těch, kteří by rozhodně uvítali zákaz kouření v restauracích na aktuálních 40 % populace. Celkově si zákaz kouření v restauracích přeje 78 % Čechů.

V České republice se už několik let vleče diskuze nad zákonem, který by výrazně reguloval kouření v restauračních zařízeních, tak jako je tomu ve všech evropských státech. Roku 2012 skupina studentů FSV UK společně s výzkumnou agenturou Ipsos provedla největší výzkum postojů Čechů ke kouření, aby tak výrazně přispěla k společenské debatě o této problematice. V roce 2015 není stále kouření v restauračních zařízeních v ČR regulováno.

Oproti roku 2012 se výrazně zvýšilo procento Čechů, kterým vadí kouření v restauracích. Zatímco v roce 2012 kouření v restauracích a dalších podnicích vadilo 52 % Čechů, v roce 2015 kouření vadí již 62 %. Kouření také vadí ve větší míře vysokoškolsky vzdělaným lidem (76 %) než lidem s nižším vzděláním.

Výsledky výzkumu v roce 2015ukazují jasný nárůst lidí, kteří by rozhodně uvítali zákaz kouření v restauracích. 40 % Čechů je rozhodně pro zavedení zákazu kouření v restauracích. V roce 2012 takto jasně rozhodnutých bylo 28 % populace. Procento odpůrců zákazu se přitom nezměnilo. Celkově si zákaz kouření v restauracích přeje stále 78 % Čechů, stejně jako v roce 2012. Zajímavá je také podpora zákazu kouření v restauracích u samotných kuřáků: 39 % každodenních kuřáků by zákaz uvítalo stejně jako 67 % občasných a 79 % příležitostných kuřáků.

Za poslední tři roky nedošlo téměř ke změnám. Každý nebo téměř každý den si zapálí 24 % Čechů. Došlo k nárůstu nekuřáků z 64 % na 66 %, především mezi muži. Ostatní kouří pouze několikrát za měsíc nebo naprosto výjimečně. Lidé s vyšším vzděláním kouří méně často než lidé s nižším stupněm vzdělání.

Z výsledků výzkumu vyplývá stabilní a silná podpora zákazu kouření v restauracích, který si přeje 78 % Čechů. Oproti roku 2012 vzrostl o 12 % počet Čechů, kteří jsou rozhodně pro zavedení zákazu kouření v restauracích, na současných 40 % populace.

Za 3 roky se uskutečnily tři výzkumy, které významně přispěly k společenské debatě o regulaci kouření. Dvěma výzkumy v roce 2012 a 2015 bylo zjištěno, že zákaz kouření v restauracích má silnou a stabilní podporu u více než ¾ české populace.

Zákazem kouření v restauracích lze také předejít tomu, aby mladí lidé s kouřením začali. V roce 2013 se speciální výzkum zaměřil na mladé lidi ve věku 18-22 let a bylo zjištěno, že kdyby platil zákaz kouření v restauracích, tak by 30 % těch, kteří začali kouřit před 18. rokem věku, kouřit vůbec nezačalo.

Shrnutí nejdůležitějších zjištění výzkumů FSV UK a agentury Ipsos z let 2012 – 2015:

  • 78 % obyvatel České republiky si přeje zákaz kouření v restauracích.
  • Po zavedení zákazu kouření v restauracích lze očekávat 3-6% nárůst návštěv v restauracích.
  • 30 % těch, kteří začali kouřit před 18. rokem věku, by nezačalo kouřit, kdyby platil zákaz kouření v restauracích.

Výzkum realizovaný agenturou Ipsos ve spolupráci s FSV UK částečně navazuje na výzkum postojů Čechů ke kouření realizovaný na jaře roku 2012. Cílem bylo zmonitorovat postoje obyvatel ke kouření a případnou změnu těchto postojů v čase. Sběr dat probíhal metodou CASI - dotazováním respondentů prostřednictvím online panelu společnosti Ipsos. Celkem se výzkumu zúčastnilo 1 009 respondentů z celé ČR. Výzkum byl plně reprezentativní pro populaci ČR starší 18 let.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!