VZP ČR naplňuje rezervní fond

Dne 22. 6. 2015 zasedla Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP). Největší zdravotní pojišťovna začala, podle plánu, naplňovat rezervní fond.

VZP má na běžném účtu 3,5 miliardy korun, hospodářský výsledek je 200 milionů korun. VZP neeviduje žádné závazky vůči ministerstvům zdravotnictví, financí či státnímu rozpočtu, vyjma 500milionového závazku ze státní půjčky pro rok 2016.

Správní rada se mj. zabývala také revizní činností. Využívá 516 revizních zaměstnanců, z nich je 254 revizních lékařů. Revizní činností se za rok 2014 dostalo zpět do účetnictví VZP celkově 375 milionů Kč.

Ředitel VZP Zdeněk Kabátek uvedl, že pokud má VZP provozovat revizní činnost efektivně, bude muset zvýšit prostředky na ni i počty pracovníků. Na některém z příštích jednání předloží členům rady novou koncepci revizní služby. VZP mimo jiné zvažuje automatický systém, který by předem signalizoval, ve kterých oblastech by mohly nastat podvody ve vykazování zdravotní péče.

Kabátek Správní radu rovněž informoval o postupu jednání o smlouvě s pražským Protonovým centrem Praha. Jeho sdělení se týkalo toho, jak by měla smlouva vypadat v klíčových parametrech. Správní rada vzala informaci na vědomí.

Podle informace z jednání Správní rady v dubnu 2015, by měla VZP od ledna 2016 nahradit nynější portál pro komunikaci s partnery, za který platí firmě IZIP, vlastní službou. Výpovědní lhůta je šestiměsíční, výpověď by tedy mělo vedení VZP podat do konce června 2015.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!