VZP ČR vykázala za rok 2013 miliardovou ztrátu

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) vykázala za rok 2013 zhruba miliardovou ztrátu. Původně však pojišťovna očekávala ztrátu šesti miliard korun.

Pomohlo navýšení odvodů za státní pojištěnce, které v roce 2013 přineslo 800 milionů, a úsporná opatření. Pokud se v roce 2014 naplní předpokládané příjmy z pojistného, zvládne VZP rok ekonomicky stabilně.

1,7 miliardy korun ušetřila VZP ČR v roce 2013 manažerskými opatřeními v nákladech na léky, speciální zdravotnický materiál a provoz VZP. Ředitel Kabátek s náměstkem Petrem Hoňkem představil konkrétní přínos tzv. pozitivních listů. Jde o seznam doporučených léků, u nichž dohodla VZP s firmami nižší ceny. Na seznamu je 12 přípravků, loni na nich VZP ušetřila přes 425 milionů. Pomohla i aktivita tehdejšího ministra zdravotnictví Martina Holcáta, který prosadil zvýšení platby za státní pojištěnce, což přineslo další peníze v listopadu a prosinci 2013. Finanční výpomocí v listopadu a prosinci umožnilo ministerstvo financí, aby k 31.prosinci neměla VZP závazky po lhůtách splatnosti.

Rok 2014 je podle Kabátka charakterizován nejistotou v oblasti příjmů. Pokud by se potvrdily predikce, které byly použity při sestavení zdravotně pojistných plánů, tak situace vypadá příznivě. Přesto, že nemá pojišťovna naplněny fondy, a pracujeme tedy na hraně, dokázala by rok 2014 zvládnout ekonomicky stabilně.

Pokud by příjmy z pojistného byly nižší, je Kabátek připraven hledat další úspory uvnitř VZP. V úvahu podle něj přichází i odkup pohledávek, o další půjčku ale žádat nechce.

Manažerská opatření jsou podle Kabátka z větší části vyčerpána, i když také letos tlak na snížení cen léků a materiálu menší úspory přinese. Očekává, že letos budou přijaty změny zákonů, které se loni kvůli pádu vlády přijaty nebyly. Změny by měly umožnit větší tlak v oblasti léků a zdravotnického materiálu. Chce také zlepšit spolupráci se SUKL, který určuje ceny léků, a očekává i to, že se bude řešit kompenzaci zrušených nemocničních poplatků. Kompenzace poplatků by podle něj měla být vymezena zákonem, který určí, jakým způsobem a v jaké výši budou peníze rozděleny.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!