VZP ČR zveřejňuje žádosti o smlouvy

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) spustila od dubna 2015 nový web, kde do pěti dnů od podání zveřejní každou žádost o smlouvu. Do 30 dnů bude na webu i rozbor žádosti a následně i samotné rozhodnutí. Cílem novinky je umožnit, aby byl celý proces pod veřejnou kontrolou.

Každý tak bude mít jistotu, že nebyl např. odmítnut, zatímco někdo, kdo přišel po něm a žádal o totéž, smlouvu záhadně dostal.

Mezi lékaři panují pochybnosti o férovosti rozhodování, kdo smlouvu dostane a kdo ne. Podle některých lékařů dostat smlouvu znamená, že je "o známostech" či dokonce dochází ke korupci. Dokonce i stávající smluvní lékaři se bojí "znelíbit se pojišťovně", i uplatnit své oprávněné nároky na úhradu péče, aby jim nebyla smlouva vypovězena.

Právník JUDr. Ondřej Dostál poukazuje na to, že odtajnění smluv pojišťovny s poskytovateli zdravotní péče je reakcí na nedávné soudní rozhodnutí. Občanské sdružení Platforma zdravotních pojištěnců totiž vyhrálo vlekoucí se soud o zveřejňování smluv VZP. Největší zdravotní pojišťovna v zemi tedy musí přehodnotit své odmítání a odtajnit svoje smlouvy s nemocnicemi.

Krok VZP odstraní pochybnosti o tom, kdo žádal o uzavření smlouvy, zda pojišťovna žádost přijala či nikoliv, a jak své rozhodnutí zdůvodňuje. VZP tím napraví hlavní nedostatek platného zákona, tedy netransparentnost. Lze očekávat, že se nový web VZP setká se zájmem pacientů a vznikne větší tlak na vyrovnání stávajících regionálních nerovností v dostupnosti péče. Je ovšem třeba, aby se na web dostaly co nejdřív všechny smlouvy a pokud možno také všechny smluvní dodatky, které zdravotní pojišťovna uzavírá a které též ovlivňují, jaká péče bude pojištěncům nabízena.

VZP je jedinou zdravotní pojišťovnou, která takto zprůhlednila systém uzavírání smluv. V roce 2014 jako první zveřejnila smlouvy s nemocnicemi.

Ročně VZP vydá na péči o klienty bezmála 150 miliard korun a péči pro ně má zajištěnou u více než 40 tisíc smluvních partnerů v každé části Česka.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!