Začleňování dětí s handicapy

Ministr školství Marcel Chládek na tiskové konferenci dne 15. 1. 2015 sdělil, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) je pro co nejširší začleňování dětí s handicapy do hlavního vzdělávacího proudu, pokud je to možné. Takzvanou inkluzi kritizoval ve středu prezident Miloš Zeman.

Ministr Chládek nechtěl prezidentova slova hodnotit s poukazem na to, že neví, v jakých souvislostech zazněla. Zemanův názor kritizovala veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, podle ní je nepřijatelný a politováníhodný.

Ministr školství míní, že pokud je na to škola připravena a má na to veškeré potřebné vybavení a personál, je pro dítě vždy lepší, když je v hlavním vzdělávacím proudu. Podle Chládka musí být zachovány speciální a praktické (dříve zvláštní) školy, a to pro těžké případy. Ale neznamená to, že nějaké dítě třeba na vozíčku, že by muselo být ve škole pro vozíčkáře.

Podobně se vyslovil ohledně dětí ve směru k náboženskému vyznání nebo národnosti. Vytváření tříd jen pro ně by podle ministra bylo velkým nebezpečím, protože by potom děti ve společnosti jen těžko komunikovaly.

Zeman mluvil o inkluzi dne 14. 1. 2015 v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí. Uvedl, že není zastáncem názoru, že by děti, které jsou určitým způsobem handicapované, měly být umisťované do tříd s nehandicapovanými žáky, protože je to neštěstí pro oba. Není to žádný rasismus ani preference etnické skupiny, ale děti jsou daleko šťastnější, když jsou v rovnocenné komunitě. Z hlediska duševní pohody je daleko lepší, když budou existovat praktické třídy. Inkluze se prezidentovi nelíbí a je proti ní.

Zemanův názor je podle Šabatové nejen nepřijatelný a politováníhodný, ale navíc odporuje Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, která deklaruje právo dítěte na inkluzivní vzdělávání. Země, které delší dobu praktikují inkluzivní vzdělávání, tedy začleňují různé minority do běžných škol, mají ty nejlepší výsledky, uvedla. Pro tyto děti je to obohacující, je to humánní, děti by měly vyrůstat společně, školy by se měly formou různých podpůrných opatření, pomůcek, asistentů snažit integrovat pokud možno všechny děti, dodala ombudsmanka.

Chládek bude chtít s prezidentem na toto téma hovořit. Uvedl, že výrok ho překvapil, protože podle něho nezapadá do kontextu prezidentových dřívějších vyjádření.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!