Zajištění důchodců

Finanční zajištění budoucích důchodců je nejlépe vyřešeno v Nizozemsku, Dánsku a Norsku. Ze srovnání, které vypracovala pojišťovna Allianz, plyne, že Česká republika je na tom v žebříčku hůře než Maďarsko, Chorvatsko či Bulharsko.

Vyplývá to z Indexu přiměřenosti důchodového příjmu, který srovnával data ze 49 zemí. ČR se umístila na 26. místě, těsně za Chorvatskem, Bulharskem a Belgií. Dopadla ale lépe než Slovensko na 31. a Polsko na 33. místě.

Klíčovým měřítkem indexu je vyspělost jednotlivých pilířů penzijního systému a prognóza jejich vývoje. Zahrnuta je také například předpokládaná výše nutných výdajů na zdravotní péči ve stáří a další pro seniory nepostradatelné služby.

Zásadním faktorem přiměřeného příjmu ve stáří je diverzifikace zdrojů. Zajištění adekvátní výše důchodu pro dnešní třicátníky a čtyřicátníky stojí na umění správně vybalancovat podíl příjmu, který budou lidé dostávat od státu, s dalšími zdroji finančních prostředků.

V žebříčku se proto nejhůře umístily země, jejichž penzijní systém je příliš jednostranný a celkově nedostačující. Platí to zejména pro Indonésii a Indii, ale také pro Malajsii.

V regionu, jenž v pojetí studie zahrnuje čtrnáct evropských zemí na východ od bývalé železné opony, včetně Pobaltí, Balkánu i Ruska, se ČR umístila uprostřed. Kritika padá na nepříliš rozvinutý systém jiného než státního důchodu. Přestože takzvaný třetí pilíř nadále běží, české pozici značně uškodilo plánované zrušení druhého pilíře v roce 2016. Naopak mírné zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu Česku do budoucna pomůže. Zajišťuje totiž stabilní počet těch, kteří odvádí prostředky do prvního pilíře.

Země, kde na tom budou senioři podle průzkumu nejlépe
1. Nizozemsko
2. Dánsko
3. Norsko
4. Švýcarsko
5. Japonsko
6. Spojené státy americké
7. Rakousko
8. Švédsko
9. Maďarsko
10. Nový Zéland
26. ČR
zdroj: Allianz

 

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!