Zákon o dani z přidané hodnoty - vládní návrh

Rozpočtový výbor PSP ČR projednal na 12. schůzi dne 3. 9. 2014 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 251) a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PSP ČR) návrh schválit bez připomínek.

V současné době platí základní sazba 21 procent a snížená 15 procent. Vláda ČR  navrhuje zavedení snížené 10procentní sazby daně z přidané hodnoty. Platit má od roku 2015 a vztahovat se bude na knihy, léky a kojeneckou výživu.

Ministerstvo financí ČR si od nové sazby slibuje snížení cen uvedených výrobků pro koncové spotřebitele. Snížení daňového zatížení na knihy, léky a nenahraditelnou dětskou výživu připraví podle MF ČR státní rozpočet zhruba o 2,9 miliardy Kč, přičemž největší dopad do výběru daně bude mít snížení sazby u léčiv.

Ministerstvo financí ČR se snaží ladit zákony tak, aby byly srozumitelné, koncepčně správné a nedaly se obcházet a aby se zabránilo lobbistickým tlakům na různé výjimky.

Do nové sazby budou spadat tři položky.

  • První je kojenecká výživa a potraviny pro malé děti. Jejím nižším zdaněním chce vláda podpořit rodiny s dětmi. Rodiny s dětmi představují skupinu ještě více ohroženou chudobou než jiná významná ohrožená skupina, kterou představují důchodci, uvádí vláda v návrhu.
  • Druhou položkou jsou radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.
  • Třetí položkou jsou tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Sazba se ale nebude vztahovat na zboží, kde reklama přesahuje 50 procent plochy.

Součástí novely je i zrušení sjednocené daně z přidané hodnoty na 17,5 procenta od roku 2016. Důvodem je podle vlády snaha zabránit zvýšení daně na potraviny a další sociálně citlivé položky, u kterých by DPH musela vzrůst o 2,5 procentního bodu.

Druhé čtení i závěrečné schvalování by se mělo uskutečnit na zářijové schůzi Sněmovny. Zákon pak dostane k projednání Senát a k podpisu prezident republiky.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!