Zákon o daních z příjmů - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 17. schůzi dne 24. 9. 2014 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 252/.

Navrhovaná právní úprava obsahuje řadu ustanovení, která vedou ke snížení odvodové zátěže poplatníků daně z příjmů fyzických osob (např. zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti). Obecně lze však konstatovat, že např. právě zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, ve svém důsledku přispívá ke zlepšení finanční situace rodin poplatníků – fyzických osob.

Novela zákona o dani z příjmů zvyšuje daňovou slevu na druhé dítě, vrací úlevu podnikajícím důchodcům a omezuje výdajové paušály pro živnostníky. 

Daňová sleva na druhé dítě by měla vzrůst o 200 korun, na třetí o 300 korun měsíčně. V dalších letech by se měly daňové slevy na děti podle vlády dále zvyšovat.

Novela zároveň obnovuje zdanění penze těm důchodcům, kteří si ročně přivydělají více než 840 000 Kč. Pracující důchodci budou moci podle zákona znovu uplatňovat daňovou slevu 24 840 Kč za rok, o niž přišli v roce 2012.

Historie:

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: ministr financí.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 252/0 dne 3. 7. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014 a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor.
  • 1. čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 375).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 252/1 (pozměňovací návrhy).
  • 2. čtení: Návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 252/2, který byl rozeslán 17. 9. 2014.
  • 3. čtení proběhlo 24. 9. 2014 24. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona byl schválen (usnesení č. 419).
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!