Zákon o důchodovém pojištění - vládní návrh

Vláda ČR dne 9. 4. 2014 projednala a schválila se změnou návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (č.j. 292/14). Materiál se předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2014 a ke splnění úkolu podle Programového prohlášení vlády.

Předložený návrh zákona upravuje změnu pravidel pro valorizaci důchodů obsažených v zákoně o důchodovém pojištění. Tato pravidla se mění tak, že se již při zvýšení vyplácených důchodů v lednu 2015 zvýší procentní výměra vyplácených důchodů o 100 % růstu cen; dále se stanoví, že o zvýšení důchodů bude rozhodovat vláda s tím, že vláda může rozhodnout i o vyšším zvýšení, než jaké plyne z pravidel pro zvýšení důchodů. Vzhledem k návaznosti zvýšení příplatků k důchodu na zvýšení důchodů se stanoví, že i zvýšení příplatků k důchodu bude stanoveno formou nařízení vlády.

Částka, o kterou se zvyšují důchody, by tak i nadále vycházela ze statistických dat, jako je inflace a růst průměrné mzdy. Podle ministerstva financí je to transparentnější. Pevné schéma navíc "eliminuje vliv volebního cyklu", tedy snahu zalíbit se voličům a přidávat jim před volbami.

Podle podkladů k zákonu bude letos nejspíš inflace nízká a ani reálné mzdy nějak citelně neporostou – penze by se tak nemusely příliš zvednout. Resort práce proto navrhuje zvýšit od ledna důchody o 1,8 procenta, tedy v průměru asi o 205 korun. Ve státním rozpočtu si toto zvýšení vyžádá 7,1 miliardy korun.


 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!