Zákon o důchodovém pojištění - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) projednala dne 30. 4. 2014 na 8. schůzi v 1. čtení  vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. PSP ČR nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

Návrhem  se mají upravit pravidla pro zvyšování důchodů stanovená v § 67 odst. 6 zákona tak, že pro zvýšení procentní výměry vyplácených důchodů v období po 31. prosinci 2014 se již neuplatní věta druhá, která omezuje zohlednění procentního přírůstku indexu spotřebitelských cen na jednu třetinu v období 2013 až 2015.

Pro zvýšení důchodů od ledna 2015 se dále navrhuje stanovit, že zvýšení nebude u průměrného samostatně vypláceného starobního důchodu činit méně než 1,8 %.

Historie:

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2014.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 175/0 dne 15. 4. 2014. Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54) a navrhl přikázat k projednání Výboru pro sociální politiku.
  • 1. čtení proběhlo 30. 4. 2014 na 8. schůzi. PSP ČR nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 227).
  • Výbor pro sociální politiku návrh zákona neprojednal, Rozpočtový výbor návrh zákona neprojednal.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!