Zákon o důchodovém pojištění - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 10. schůzi dne 20. 6. 2014 ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/.

Návrh valorizace důchodů schválili poslankyně a poslanci napříč celým politickým spektrem. Cílem opatření, která vejdou v platnost od ledna 2015, je zlepšit postavení seniorů a posílit jejich sociální ochranu. Průměrná valorizace důchodů od ledna 2014 byla kvůli dřívějšímu zmrazení pouze symbolická.

Starobní důchody budou podle vládní novely opět valorizovány o třetinu růstu reálných mezd a sto procent nárůstu spotřebitelských cen. V současné době jsou zvyšovány jen o třetinu růstu spotřebitelských cen. V roce 2015 by se navíc měly penze mimořádně zvýšit o 1,8 procenta. V praxi to znamená, že by důchody vzrostly v průměru o 205 korun. Valorizace v roce 2014 činila v průměru jen 45 korun.

Podle metodiky EU je v Česku chudobou ohroženo 605 tisíc starobních důchodců, starobní důchod do 8 000 Kč dostávalo 137 tisíc lidí a 9,5 tisíce lidí pobíralo důchod ve výši životního minima, které je 3 410 Kč.

Historie:

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2014.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 175/0 dne 15. 4. 2014. Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54) a navrhl přikázat k projednání Výboru pro sociální politiku.
  • 1. čtení proběhlo 30. 4. 2014 na 8. schůzi. PSP ČR nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 227).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 175/1 (doporučuje schválit).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 175/2 (doporučuje schválit).
  • Ve 2. čtení návrh zákona prošel na 10. schůzi obecnou rozpravou 11., 13. 6. 2014 a podrobnou rozpravou 13. 6. 2014.
  • Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  • Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 175/3, který byl rozeslán 13. 6. 2014.
  • 3. čtení proběhlo na 10. schůzi dne 20. 6. 2014, návrh zákona byl schválen (usnesení č. 351).
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!