Zákon o důchodovém pojištění - vládní návrh

Vláda ČR na jednání dne 8. 6. 2015 přerušila do příštího jednání projednávání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (č. j. 668/1).

Materiál se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2015 podle rozhodnutí ministryně práce a sociálních věcí k zajištění zvýšení důchodů v lednu 2016 ve stanovené zaručené výši.

Návrh zákona obsahuje úpravu pravidel pro valorizaci důchodů obsažených v zákoně o důchodovém pojištění pro zvýšení důchodů v lednu 2016. Tato pravidla se upravují tak, že se při zvýšení vyplácených důchodů v lednu 2016 zvýší procentní výměra vyplácených důchodů tak, aby u průměrného starobního důchodu bylo zaručeno zvýšení nejméně o 1,8 %; jedná se o stejný postup, jaký byl již uplatněn při zvýšení důchodů v lednu 2015 na základě čl. II zákona č. 183/2014 Sb.

Zkrácení meziresortního připomínkového řízení na 5 pracovních dnů bylo povoleno dopisem předsedy Legislativní rady vlády č. j. 6627/2015 – OVL ze dne 22. dubna 2015. Zároveň bylo stanoveno, že návrh zákona bude projednán jen s vybranými připomínkovými místy a že k návrhu zákona nebude provedeno hodnocení dopadů regulace (RIA).

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!