Zákon o léčivech - vládní návrh

Vláda ČR na jednání dne 2. 7. 2014 schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (702/14).

Cílem navrhované právní úpravy je zrušení všech regulačních poplatků podle ustanovení § 16a zákona o veřejném zdravotním pojištění s výjimkou poplatku za využití lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.

Návrh vychází z Programového prohlášení vlády České republiky, které v části týkající se zdravotnictví obsahuje mimo jiné závazek ke zrušení regulačního poplatku za recept i za ošetření v ambulantní sféře. Návrh je předkládán podle Plánu legislativních prací na rok 2014.

Výpadek příjmů poskytovatelů zdravotních služeb za zrušené regulační poplatky bude kompenzován prostřednictvím navýšení platby za tzv. státní pojištěnce, k němuž dojde s účinností od 1. července 2014 zákonem č. 109/2014 Sb. Výše částky, o níž bude systém veřejného zdravotního pojištění v jednom kalendářním roce posílen oproti dosavadnímu stavu činí 4,2 mld. Kč.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!