Zákon o léčivech - vládní návrh

Vláda ČR na jednání dne 9. 7. 2014 schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (712/14).

Hlavním cílem je zajistit v roce 2015 převod finančních prostředků ve výši 1,7 mld. Kč z mimorozpočtových zdrojů SÚKLu do státního rozpočtu České republiky. Navrhovaný převod z mimorozpočtových zdrojů SÚKLu určených pro zajištění činnosti tohoto ústavu, je jednorázový a zcela mimořádný. Státní ústav pro kontrolu léčiv převede z prostředků účtu vedeného podle § 112 odst. 5 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na příjmový účet státního rozpočtu České republiky, zřízený pro Ministerstvo zdravotnictví, v roce 2015 částku ve výši 1 700 000 000 Kč.

Ve zdůvodnění se mj. dále uvádí:

Uvedeného cíle nelze dosáhnout jinak, než novelou zákona o léčivech, jelikož použití finančních prostředků na zvláštním účtu SÚKLu je právě tímto zákonem omezeno na zajištění činnosti SÚKLu prováděné podle zákona o léčivech, přičemž jiné využití těchto finančncíh prostředků není podle § 112 zákona o léčivech možné.

Navrhovaný převod z mimorozpočtových zdrojů SÚKLu určených pro zajištění činnosti tohoto ústavu, je jednorázový a zcela mimořádný.

Převod finančních prostředků ze zvláštního účtu SÚKLu na příjmový účet státního rozpočtu představuje kladný dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet. Dále je třeba uvést, že z hlediska příjmové části zvláštního účtu SÚKLu představuje navrhovaná právní úprava záporný dopad, tedy snížení výše finančních prostředků na tomto zvláštním účtu SÚKLu.

Předkladatel provedl v rámci přírpavy novely zákona o léčivech konzultaci se SÚKLem, ze které vyplynulo, že tato novela zákona o léčivech nebude představovat zvýšené požadavky ze strany SÚKL na výdaje ze státního rozpočtu – je očekáván příspěvek ze státního rozpočtu pouze v plánované výši 112, 609 mil. Kč, tedy bez dalšího navyšování.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!