Zákon o návykových látkách

  • Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony projednala PSP ČR na 53. schůzi, konané ve dnech 7. 5. - 17.5. 2013 v 1. čtení (tisk 981/0).
Jedná se o návrh novely zákona o návykových látkách, novela má dva hlavní body. Jeden, že se z něj vyjímají prekursory drog a druhý podstatný bod je, že se seznam návykových látek přenáší zmocněním na vládu vydat takovýto seznam, což bude znamenat, že reakce na nové drogy na trhu, zejména ty chemické, bude podstatně pružnější.

Zákon upravuje bezúhonnost, obchod, odpovědné osoby, pěstování konopí, koky a máku setého, kontroluje vývoz a dovoz, pregnantně udává, kdo se dopouští správního deliktu, a pokuty, určuje, kdy dojde k propadnutí věci a zabrání věci.

Zásadní věc v novele tohoto zákona je to, že se seznam návykových látek, konkrétně syntetických drog, vyjímá ze zákona a umožní pružné doplňování a reaguje tak vlastně na situaci před dvěma lety, kdy se ve formě zákona zařazovalo 33 nových syntetických drog a mezitím se jich objevilo na trhu další množství.

Návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví a lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 30 dní - viz hlasování číslo 205 a hlasování číslo 206.

  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona dne 29. 5. 2013 a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 981/1 (pozměňovací návrhy).

 

  • PSP ČR projednala návrh zákona na 54. schůzi, dne 18. 6. 2013 ve 2. čtení.  Návrh zákona prošel obecnou  a podrobnou rozpravou.

Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
Podané pozměňovací návrhy byly zpracovány jako tisk 981/2, který byl rozeslán 18. 6. 2013.

  • PSP ČR projednala návrh zákona na 56. schůzi, dne 17.7. 2013 ve 3. čtení a vyslovila s vládním návrhem zákona souhlas podle sněmovního tisku 981, ve znění schválených pozměňovacích návrhů (usnesení č. 1736). PSP postoupila návrh zákona Senátu jako tisk  153/0.
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR projednal návrh dne 20. 8. 2013 a doporučil návrh schválit.
  • Senát Parlamentu ČR projednal a schválil návrh na 12. schůzi dne 22. 8. 2013 (usnesení  č. 304). 
  • Prezident ČR dne 27. 8. 2013 zákon podepsal.                                                                                                                                     

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!