Zákon o ochraně spotřebitele - novela

Dne 31. 12. 2013 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 476/2013 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy je snahou prostřednictvím novelizované právní úpravy zabránit zneužívání důvěry a zranitelnosti spotřebitelů ze strany neseriózních podnikatelů v průběhu tzv. předváděcích akcí, kdy jsou spotřebitelé zváni na různé zájezdy či jiné tematické akce, během nichž jim jsou nabízeny a zpravidla pod nátlakem či za použití různých klamavých obchodních triků prodávány výrobky, které bývají oproti srovnatelným výrobkům nabízeným v kamenných obchodech několikanásobně předražené a často nedosahují požadované či inzerované kvality.

Publikovaná novela má pomoci vylepšit současnou situaci, což se doposud navzdory prováděným kontrolám a ukládaným sankcím nepodařilo.

Zlepšení má být dosaženo především tím, že příslušný dozorový orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, získá informace o tom, kdy a kde se předváděcí akce koná a co je předmětem nabídky. Na základě této informace bude mít možnost účinněji zkontrolovat řádný průběh akce. Proto je nově stanovena například povinnost příslušného prodávajícího na organizované akci oznámit České obchodní inspekci datum, časový harmonogram a místo konání organizované akce, identifikovat výrobek nebo službu, které budou propagovány, nabízeny, prodávány nebo poskytovány, a připojit kopii pozvání k účasti na takové organizované akci, které musí nově splňovat určité zákonem dané náležitosti. Je zde tedy nově zavedena ohlašovací povinnost prodávajících, kteří realizují organizované akce popsaného typu, a stanoveny náležitosti pozvání k účasti na takové akci. Porušení stanovených povinností je chápáno jako správní delikt, za který může být uložena pokuta v řádech až milionů korun.

Zákonodárce má ambici aktuální novelou napomoci k zefektivnění kontrol v tomto segmentu podnikání a přispět tak ke kultivaci tržního prostředí.

Zákon nabývá účinnosti dnem 15.01.2014. 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!