Zákon o ochraně veřejného zdraví - vládní návrh

Výbor pro zdravotnictví PSP ČR na schůzi dne 19. 3. 2015 projednal mj. vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/.

Výbor doporučil navrhované postihy za prohřešky vůči povinnému očkování dětí výrazně snížit. Nepodpořil naopak například pozměňovací návrh, jenž by umožnil očkování podle individuálního plánu. Současnou úpravu povinného očkování by nynější vládní předloha měnit neměla. Uskuteční se o ní odborná debata.

Pokuty lékařů a organizátorů prázdninových akcí, mateřských škol nebo dětských skupin a klubů v souvislosti s očkováním budou spadat pod pět správních deliktů. Nejvyšší postih v tomto členění pokut mohl podle původního znění normy dosáhnout až tří miliónů korun, nejnižší až 100 000 korun. Vyvolalo to vlnu kritiky. Podpořený pozměňovací návrh Davida Kasala tyto hranice snižuje na 100 000 a na 10 000 korun.

Další úpravy očkování, které předložila Nina Nováková, výbor odmítl. Autorka zdůrazňovala, že nechce povinné očkování rušit, Němeček ale varoval před možnými zmatky a poukazoval na to, že by se nemělo měnit něco, co funguje. Z jednání výboru vyplynulo, že o případných úpravách povinného očkování dětí se uskuteční debata ve zvláštní komisi.

Ve výboruneuspěly návrhy Jana Farského a Josefa Novotného, podle nichž by zdravotní způsobilost dítěte pro zotavovací akce, například tábory nebo školy v přírodě, potvrzoval rodič, nikoli lékař. Ve hře však ve druhém sněmovním čtení patrně bude návrh, aby potvrzení představoval jednotný formulář; rodiče místo lékaře by ho mohly vyplňovat v případě, že jejich dítě je zdravé nebere pravidelně žádné léky.

Další část debaty výboru se týkala ochrany před hlukem. Výbor potvrdil své předchozí stanovisko, podle kterého by obce dostaly právo udělovat hlukové výjimky pořadatelům venkovních hudebních produkcí. U poslanců uspěla Věra Kovářová s návrhem, aby vyhlašování hlukových pásem kolem letišť nadále vyžadovalo dohodu s hygieniky. Podle dalšího podpořeného Kasalova návrhu nedají hygienici souhlas ke stavbě obytného domu, pokud by měl vzniknout v místě například u silnice nebo železnice, kde hluk překračuje limity.

Naopak bez doporučení zdravotnického výboru zůstal pozměňovací návrh, podle kterého by provozovatelé zdrojů hluku už nemuseli budovat protihlukové stěny v případě, že v okolí později vznikla nová bytová výstavba. Poslanci poukazovali na zpětnou platnost takového ustanovení a na to, že obyvatelé by ztratili ochranu i v případě, pokud by se například silnice rozšiřovala a hluk z provozu vozidel by se tím zvýšil. Vládní novela už předpokládá, že pokud nebudou hlukové limity z provozu na silnicích a drahách překročeny vně budov, automaticky to bude platit i pro vnitřní prostory.

Předloha, která přináší i řadu dalších úprav, je celkovou revizí zákona. Úředníci by například mohli vstupovat do bytů kvůli kontrole zdroje hluku, kterým byly překročeny hygienické předpisy. Pokud by lidé vstup do bytu neumožnili, hrozila by jim až půlmilionová pokuta. Novela taky zavede pravomoc omezení nebo zákazu dodávek vody, pokud přestane splňovat i mírnější hygienické limity. Cílem normy je podle autorů sladit ji se správním řádem. Omezí podle nich také administrativu.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!