Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění - vládní návrh

Vláda ČR dne 2. 4.  2014 přerušila projednávání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Návrh zákona nebyl na základě usnesení vlády č. 183 ze dne 24. března 2014 a výjimky udělené ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu č. j.: 4197/2014-OVL projednán v meziresortním připomínkovém řízení.

Ministr financí přerušení projednávání zdůvodnil tím, že zdravotnictví má stále problém s transparentností a ministr zdravotnictví by měl toky peněz v resortu rozkrýt. Šéf Svazu zdravotních pojišťoven a ředitel ZPMV Jaromír Gajdáček ČTK řekl, že všech sedm pojišťoven, včetně VZP, platí denně za péči kolem 650 milionů korun, to je zhruba 20 miliard korun za měsíc. Čtyři miliardy jsou z předsunuté platby a miliarda je ze zákona na rezervním fondu.

Cílem navrhované právní úpravy je pomocí zvýšení platby za pojištěnce, za které je plátcem pojistného stát, zajistit zdroje na kompenzování výpadku příjmů z regulačních poplatků pro smluvní poskytovatele lůžkových zdravotních služeb. Dále je cílem právní úpravy uložit zdravotním pojišťovnám povinnost tento výpadek za rok 2014 poskytovatelům kompenzovat.

Navrhovaná právní úprava spočívá ve zvýšení měsíční platby za státní pojištěnce o 58 Kč ze 787 Kč na 845 Kč za měsíc od 1. 7. 2014. Toto zvýšení by podle odhadů mělo do systému veřejného zdravotního pojištění během roku 2014 přinést cca 2,1 mld. Kč. Každý další rok potom cca. 4,2 mld. Kč.

Navrhovaná právní úprava dále zavádí zdravotním pojišťovnám novou povinnost kompenzovat poskytovatelům lůžkových zdravotních služeb včetně poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravoven výpadek příjmů z hospitalizačních regulačních poplatků. Smluvnímu poskytovateli, který poskytuje pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny lůžkovou péči, poskytne tato pojišťovna jako kompenzaci za regulační poplatky, které by byly vybrány v roce 2014, pokud by nedošlo k jejich zrušení, částku 100 Kč za každý den hospitalizace svého pojištěnce u daného smluvního poskytovatele v roce 2014. Kompenzace bude vypočtena na základě skutečného vykázaného počtu dní, po které byl pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny přijat k poskytování lůžkové péče.

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!