Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) dne 6. 5. 2014 na 8. schůzi v 1. čtení projednala a odsouhlasila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Navrhovaná právní úprava spočívá ve zvýšení měsíční platby za státní pojištěnce o 58 Kč ze 787 Kč na 845 Kč za měsíc od 1. 7. 2014. Toto zvýšení by podle odhadů mělo do systému veřejného zdravotního pojištění během roku 2014 přinést cca 2,1 mld. Kč. Každý další rok potom cca 4,2 mld. Kč.

Navrhovaná právní úprava dále zavádí zdravotním pojišťovnám novou povinnost kompenzovat poskytovatelům lůžkových zdravotních služeb včetně poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravoven výpadek příjmů z hospitalizačních regulačních poplatků. Smluvnímu poskytovateli, který poskytuje pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny lůžkovou péči, poskytne tato pojišťovna jako kompenzaci za regulační poplatky, které by byly vybrány v roce 2014, pokud by nedošlo k jejich zrušení, částku 100 Kč za každý den hospitalizace svého pojištěnce u daného smluvního poskytovatele v roce 2014.

Celková výše skutečné kompenzace bude vypočtena z údajů týkajících se období 1. 1. 2014 až 31. 12. 2014, které poskytovatel vykáže zdravotní pojišťovně do 31. 3. 2015.

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2014. Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 174/0.
  • Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54) a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví
  • 1. Čtení:

- Návrh projednán v obecné rozpravě 6. 5. 2014 na 8. schůzi.

- Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 233).

- Návrh projednán v podrobné rozpravě 6. 5. 2014 na 8. schůzi.

- Návrh zákona přijat (usnesení č. 233).

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!