Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění - vládní návrh

Senát Parlamentu ČR na 21. schůzi dne 29. 5. 2014 schválil vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 276). Pro schválení hlasovalo všech 48 přítomných senátorů.

Navýšení plateb za státní pojištěnce zdravotním pojišťovnám by mělo v roce 2014 přinést do zdravotnictví 2,1 miliardy Kč. Peníze dostanou nemocnice jako náhradu za zrušené stokorunové poplatky za den hospitalizace. Novela o pojistném na veřejné zdravotní pojištění míří k podpisu prezidentovi.

Úprava má zabránit tomu, aby výpadek v příjmech nemocnic pocítili pacienti nižší kvalitou péče a služeb. Pokud by norma nebyla přijata do poloviny roku 2014, hrozilo by prohloubení finančních potíží ve zdravotnictví.

Měsíční platba za děti, důchodce nebo nezaměstnané, celkem zhruba za šest miliónů lidí, vzroste podle předlohy ze 787 na 845 Kč. Pojišťovny budou muset navýšit nemocnicím platbu za obsazené lůžko za den o 100 korun jako kompenzaci zrušeného poplatku.

Stokorunový poplatek zrušil Ústavní soud, nová vláda už platby v možné nižší výši neobnovila. Vláda chce zachovat jen platby na pohotovostech.

Stát se rozhodl zvýšit platby za své pojištěnce podruhé za půl roku. Koncem listopadu 2013 Sněmovna potvrdila platnost zákonného opatření Senátu, kterým se platby za pojištěnce zvýšily o 64 ze 723 Kč. Důvodem bylo mimo jiné to, že tato výše poplatku se několik let neměnila.

Historie:

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

PSP ČR:

Sněmovní tisk 174/0 - Novela z. o pojistném na veřejné zdrav. pojištění

 • Zákon doručen do Senátu 09.05.2014.
 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 15. 4. 2014.
   Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 174/0 dne 15. 4. 2014.

SP ČR:

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9. 5. 2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8. 6. 2014.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, který přijal k tomuto tisku dne 21. 5. 2014 usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 278/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na 21. schůzi a projednal jej dne29. 5. 2014. Usnesením č. 479, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!