Zákon o pomoci v hmotné nouzi - senátní návrh, tisk č. 195

Senát Parlamentu ČR na 19. schůzi schválil dne 20. 3. 2014 návrh senátního návrhu zákona senátora Jaroslava Zemana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 195). Návrh zákona je postoupen do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k dalšímu projednání.

Navrhovateli jsou senátor Jaroslav Zeman, senátor Jaroslav Doubrava, senátor Pavel Lebeda, senátorka Marta Bayerová, senátor Miroslav Krejča, senátorka Alena Dernerová.

Návrh je předkládán s cílem upravit institut veřejné služby (dále jen „VS“) v souladu s nálezem Ústavního soudu ČR sp. zn. PI.ÚS 1/12 ze dne 27. 11. 2012 (dále jen „ÚS ČR“) tak, aby mohl být tento institut opět dobrovolně využíván osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci uchazečů o zaměstnání (ve větší míře se tyto skupiny osob prolínají) podle srovnatelných pravidel, která byla nastavena před účinností Sociální reformy I. (reforma byla účinná od 1. 1. 2012). Do této účinnosti náš právní řád umožňoval aplikovat institut VS tři roky, aniž by byla zpochybněna jeho ústavnost.

SP ČR:

 

Příloha zprávy: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!