Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Prezident České republiky podepsal dne 21. 5. 2015 zákon ze dne 13. května 2015, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Novelou se mění ustanovení zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině tak, že evidence poskytovatelů služeb se stává evidencí dobrovolnou. Novela mimo jiné zpřesňuje definici dětské skupiny a daňové výhody a umožňuje výjimky z hygienických požadavků. Nabude účinnosti potom, co vyjde ve Sbírce zákonů. Norma dává rámec zařízením, která začala vznikat v reakci na nedostatek míst ve standardních mateřských školách.

Dětská skupina bude zařízením, které umožňuje docházku dětí nejméně v rozsahu šesti hodin denně. Jde o to, aby se pod dětskou skupinu nedostaly třeba hlídací koutky. Výjimky z hygienických požadavků by mohl skupinám do 12 dětí udělit úřad v případě, že nebude ohrožena ochrana veřejného zdraví. Daňové výhody by se podle úpravy měly vztahovat jen na rodiče, kteří umístí své děti k registrovaným poskytovatelům.

Novela také uvádí, že živnostníci nebo firmy, které označí své služby za dětskou skupinu a nebudou registrováni, se dopustí přestupku nebo správního deliktu.

Historie:

 • Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2014. Zástupce navrhovatele: Mihola J. a další.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 366/0 dne 4. 12. 2014.
 • Návrh zaslán Vládě ČR k vyjádření stanoviska 5. 12. 2014. Vláda zaslala stanovisko 23. 12. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 12. 2014 jako tisk 366/1 (souhlas).
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje:Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku.
 • 1. čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 609).
  Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 4. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 366/2 (přerušuje projednávání).
  Výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal návrh zákona a vydal 5. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 366/4 (doporučuje schválit).
  Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny projednala návrh zákona a vydala 4. 3. 2015 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 366/3.
  Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 366/5 (pozměňovací návrhy).
 • 2. čtení - v průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu PSP ČR.
  Garančním výborem byl 12. 3. 2015 na 26. schůzi určen Výbor pro sociální politiku (usnesení č. 664).
  Návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 12. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 366/6, který byl rozeslán 12. 3. 2015.
  Výbor pro sociální politiku vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 3. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 366/7 (stanovisko).
 • 3. čtení proběhlo 8. 4. 2015 na 26. schůzi - vysloven souhlas.
 • PSP ČR postoupila návrh zákona Senátu dne 21.4.2015. Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.5.2015.
 • Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.4.2015.
 • Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing. arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 29.4.2015 usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 66/1.
  Další výbory:
  Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Horník, přijal k tomuto tisku dne 29.4.2015 usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 66/2.
  Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zdeněk Berka, přijal k tomuto tisku dne 6.5.2015 usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 66/4.
  Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, přijal k tomuto tisku dne 29.4.2015 usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 66/3.
 • Senát zařadil tisk na 8. schůzi a projednal jej dne 13. 5. 2015. Usnesením č. 140, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.
 • Prezident ČR podepsal zákon dne 21. 5. 2015.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!