Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - poslanecký návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 25. schůzi dne 23. 1. 2015 v 1. čtení projednala návrh poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové, Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů /sněmovní tisk 366/. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 609).

Principy navrhované úpravy
Touto novelou se mění ustanovení zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině tak, že evidence poskytovatelů služeb se stává evidencí dobrovolnou. Podmínky zákona tak budou
muset splňovat pouze ti poskytovatelé, kteří se evidují u Ministerstva práce a sociálních věcí. Pouze tito poskytovatelé ale budou zároveň moci čerpat daňových úlev vyplývajících ze zákona o dani z příjmu. Zůstává tak zachována motivace pro zřizování dětských skupin zaměstnavateli, vysokými školami a dalšími subjekty, což byl hlavní účel zákona, přitom však nejsou postiženi provozovatelé činností, které jsou dětským skupinám blízké, ale nemohou se ustanovením zákona podřídit.

Tím zůstane zachováno existující široké spektrum zařízení pečujících o předškolní děti, která již úspěšně řadu let fungují s pozitivními dopady na zaměstnanost a pracovní uplatnění i mimopracovní život osob, jejichž uplatnění by z důvodu péče o dítě bylo vyloučeno.

Změna touto novelou navrhovaná mění zákon v co nejmenším rozsahu, v těchto ohledech:
a) volitelná registrace poskytovatele
b) upřesnění uživatelů benefitů
c) terminologická oprava (škoda/újma)
d) vypouští se přechodná roční lhůta pro registraci.

Historie:

  • Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2014. Zástupce navrhovatele: Mihola J. a další.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 366/0 dne 4. 12. 2014.
  • Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 12. 2014. Vláda zaslala stanovisko 23. 12. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 12. 2014 jako tisk 366/1 (souhlas).
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje:Ing. Hana Aulická Jírovcová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku.
  • 1. čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 609).
  • Výbor pro sociální politiku návrh zákona neprojednal. Výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu návrh zákona neprojednal.
  • Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšinynávrh zákona neprojednala.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!