Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projedná na 6. schůzi (od 4. 2. 2014) v 1. čtení vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/.

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 1. 2014 (zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí).

Návrh zákona rozeslán poslancům dne 10. 1. 2014. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20).

Navržené změny předpisů: 586/1992, 258/2000, 251/2005, 379/2005.

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!