Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 19. schůzi ve dnech 31. 10. 2014 a 4. 11. 2014  projednala a hlasovala o zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/7/, který byl vrácen prezidentem ČR. PSP ČR setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 498).

Poslanci přehlasovali veto prezidenta Miloše Zemana a prosadili zákon o dětské skupině, který podle kritiků ohrožuje existenci lesních školek. Zákon prošel těsně 101 hlasy ze 167 přítomných, přesně tolik jich bylo třeba. Koalice chce jejich situaci řešit novelou, která by mohla být přijata počátkem roku 2015.

Norma má dát zákonný rámec dětským skupinám, které začaly vznikat v reakci na nedostatek míst ve standardních mateřských školách. Předpokládá mimo jiné jejich povinnou registraci a splnění hygienických podmínek. Ty by ale nemohlo splnit 120 existujících lesních školek, v nichž se na 2500 dětí vzdělává převážně v přírodě a jídlo mají z domova.

Dětské skupiny, jež mají být alternativou k mateřským školkám, by mohl zřídit zaměstnavatel a výdaje za placenou službu hlídání dětí by si rodiče mohli odečíst slevou na dani. Do dětských skupin by mohli rodiče dát své děti už od jednoho roku.

V dětských skupinách má být podle zákona maximálně 24 dětí a jejich provozovatel bude moci stanovit úhradu jen do výše nákladů. Kromě firem je budou moci zřídit úřady, radnice, vysoké školy nebo neziskové organizace.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 1. 2014. Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 82/0 dne 10. 1. 2014.
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20) a navrhl přikázat k projednání výborům:Výbor pro sociální politiku.
 • 1. čtení proběhlo na 7. schůzi dne 26. 3. 2014. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 190).
 • Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 82/1 (pozměňovací návrhy).
 • Výbor pro sociální politikuprojednal návrh zákona a vydal 4. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 82/2 (pozměňovací návrhy).
 • Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny projednala návrh zákona a vydala 4. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 82/3 (pozměňovací návrhy).
 • Ve 2. čtení na 10. schůzi dne 13. 6. 2014 návrh zákona prošel obecnou i podrobnou rozpravou.
 • Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
 • Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 82/4, který byl rozeslán 13. 6. 2014.
 • 3. čtení proběhlo 18., 20. 6. 2014, návrh zákona schválen (usnesení č. 354). Poslanecká sněmovna přijala doprovodné usnesení č. 355.
 • PSP ČR postoupila dne 30. 6. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 316/0.
 • Organizační výbor dne 2. 7. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Hana Doupovcová), Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.
 • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 7. 2014 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 316/2 (pozměňovací návrhy).
 • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 7. 2014 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 316/3 (záznam z jednání).
 • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 7. 2014 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 316/1 (pozměňovací návrhy).
 • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 7. 2014 a přijal usnesení č. 225, které bylo rozdáno jako tisk 316/4 (pozměňovací návrhy).
 • Návrh projednán dne 24. 7. 2014 na 23. schůzi Senátu. Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 573).
 • Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 7. 2014 poslancům jako tisk 82/5. Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 7. 2014 poslancům jako tisk 82/6.
 • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2014 na 17. schůzi. Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 416).
 • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2014.
 • Prezident ČR zákon nepodepsal a 9. 10. 2014 vrátil zpět PSP ČR. Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 82/7. Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 82/8.
 • Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo na 19. schůzi ve dnech 31. 10. 2014 a 4. 11. 2014. Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 498).

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!