Zákon o potravinách a tabákových výrobcích - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na 6. schůzi dne 5. 2. 2014 v 1. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích (sněmovní tisk č. 72/0).   Návrh zákona byl přikázán k projednání výborům (usnesení č. 90).

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 1. 2014. Návrh zákona rozeslán poslancům dne 6. 1. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 13. 1. 2014.

Současné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích (dále jen „zákon o potravinách“) představuje implementační nesoulad s předpisy Evropské unie, zejména pokud jde o používanou terminologii zákona o potravinách a předpisů potravinového práva EU, duplicitní ustanovení s předpisy EU, transpoziční nesoulad se směrnicemi EU, nesplnění adaptačních povinností vyplývající z předpisů EU pro jednotlivé členské státy EU.

Navrženou úpravou dojde k zabezpečení implementačního souladu a zpřesnění návaznosti zákona o potravinách na předpisy EU a provedení transpozice a adaptace právního řádu na předpisy potravinového práva EU.

Navržená varianta byla konzultována jak se zástupci provozovatelů potravinářských podniků prostřednictvím Potravinářské komory ČR, tak se zástupci Odboru kompatibility Úřadu vlády. Přínosem těchto úprav bude zejména nastavení a jednotný přístup aplikace požadavků evropského potravinového práva pro všechny členské státy EU a sjednocení používané terminologie v oblasti potravinového práva. Implementace příslušných ustanovení odstraní případnou platnost rozdílných požadavků vyplývajících na jedné straně z národní a na druhé straně z evropské legislativy. Navrženými úpravami dojde k přesnějšímu provázání zákona o potravinách s přímo použitelnými předpisy EU a stanovení povinností kladených těmito předpisy na členské státy, resp. provozovatele potravinářských podniků.

 

Příloha zprávy: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!