Zákon o potravinách a tabákových výrobcích - vládní návrh

V souvislosti s projednáváním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PSP ČR) a v souvislosti s usnesením Zemědělského výboru PSP ČR, který doporučil PSP ČR návrh zákona schválit ve znění přijatého pozměňovacího návrhu poslankyně Balaštíkové, se ministři zdravotnictví a zemědělství dohodli, že kompetence hygienické služby zůstanou zachovány a navíc se posílí kontrola v oblasti kvality potravin také o dozor zemědělských orgánů v oblasti společného stravování.

To znamená, že hygienická služba nepřijde o žádné kompetence, bude dále vykonávat dozor podle potravinového práva a podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Orgány zemědělské pak budou vykonávat dozor podle potravinového práva.

Orgány budou koordinovat své kontrolní plány tak, aby nedocházelo k nadměrné zátěži podnikatelského sektoru, tedy by nemělo dojít například k tomu, že budou pracovníci obou orgánů kontrolovat souběžně jednu provozovnu. Plánuje se propojení informačních systémů a koordinace kontrolních plánů.

Celá dohoda bude znovu projednána na Zemědělském výboru PSP ČR a předložena jako další pozměňovací návrh (zřejmě opět poslankyní Balaštíkovou). Potřebné úpravy již upřesňují v těchto chvílích pracovníci obou ministerstev.

Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!