Zákon o potravinách a tabákových výrobcích - vládní návrh

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal dne 8. července 2014 zákon ze dne 18. června 2014, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Cílovým stavem je harmonizace zákona s předpisy EU, kde jde především o vyjmutí duplicitních ustanovení a převzetí terminologie používané předpisy EU.

Hygienické službě se žádné kompetence neodebírají, zůstanou ve stejném rozsahu, jako byly doposud. Přidává se kompetence Státní veterinární správy, která bude kontrolovat kompletní potravinový řetězec v případě zvěřiny ve všech stravovacích zařízeních a Státní zemědělská a potravinářská inspekce bude nyní mít možnost vstupovat do otevřených stravovacích zařízení, kde bude kontrolovat kvalitu potravin a všechno, co souvisí se zpracováním potravin v pokrm.

Obchodní řetězce budou mít podle novely povinnost informovat zákazníky o původu prodávaného sortimentu, a to hned na dveřích prodejny. Zvýší se také pokuty za klamání zákazníků a zpřísňuje se označování nebalených potravin. 

Zákon rovněž posílí kontroly – restaurace a jídelny budou moci nově prověřovat Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Státní veterinární správa. Instituce tak reagují mimo jiné na stížnosti ohledně zvěřiny. Úřady však budou muset své kontrolní plány slaďovat tak, aby zbytečně nezatěžovaly podnikatele.

Novela rovněž umožní Státní zemědělské a potravinářské inspekci reagovat rychleji v případě krizových situací, jako byla například metanolová kauza. Zákon například dovolí, aby inspektoři zastavili prodej výrobků v případě, že jsou nejakostní nebo klamavě označené. Zpřísnit by se měly taky pokuty, za nedodržení požadavků na bezpečnost potravin by se mohly vyšplhat až k 50 milionům nebo desetině procenta ročního obratu.

Historie:

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 1. 2014, Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 72/0. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 13. 1. 2014 a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor.

 • 1. čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 90).
 • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/1 (přerušuje projednávání).
 • Výbor pro zdravotnictví projednal navíc návrh zákona a vydal 11. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/2 (doporučuje schválit).
 • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/3 (pozměňovací návrhy).
 • Výbor pro zdravotnictví projednal navíc návrh zákona a vydal 25. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/4 (stanovisko).
 • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/5 (pozměňovací návrhy).
 • Zemědělský výborprojednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 72/6 (pozměňovací návrhy).
 • Ve 2. čtení dne 7. 5. 2014 na 8. schůzi návrh zákona prošel obecnou rozpravou a podrobnou rozpravou. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 72/7.
 • 3. čtení proběhlo 14. 5. 2014 na na 8. schůzi, PSP ČR vyslovila souhlas.
 • Zákon doručen do Senátu 26.05.2014.
 • Výbory: garanční výbor: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu doporučil schválit. Výbor prozdravotnictví a sociální politiku doporučil schválit. Ústavně-právní výbor doporučil schválit.
 • Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 18.6.2014, usnesením č. 530, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.
 • Prezident ČR podepsal zákon 8. 7. 2014.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!