Zákon o sociálním bydlení

Právo na důstojné bydlení je základním právem člověka. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) ve spolupráci s dalšími resorty a organizacemi začíná pracovat na zákonu o sociálním bydlení. Chystaný zákon by měl pomoci nejen lidem ohroženým sociálním vyloučením, kteří v současnosti často končí na předražených a nedůstojných ubytovnách, ale i všem, kterým hrozí z jakéhokoliv důvodu ztráta bydlení.

Na MPSV ČR se 6. 5. 2014 poprvé sejde meziresortní odborná komise. Členy komunikační platformy budou zástupci ministerstva práce, pro místní rozvoj, vnitra, zdravotnictví, průmyslu i zástupci z Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a dalších občanských iniciativ a neziskových organizací.

Zákon o sociálním bydlení patří mezi priority ministryně práce a sociálních věcí M. Marksové, a ta chce proces vzniku a schválení zákona urychlit. Pokud se  podaří najít politickou shodu, mohl by vejít v platnost dřív, než je uvedeno v legislativním plánu vlády.

Zákon umožní fungování sociálního bydlení, a to jak prostřednictvím nové výstavby, tak využitím stávajícího bytového fondu obcí a ostatních pronajímatelů.

Podle náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku Zuzany Jentschke Stőcklové musí sociální bydlení znamenat opravdu důstojné a dostupné bydlení, ne ubytování. Náklady na bydlení v posledních letech rostou rychleji než mzdy. Každý rok se tak zvyšuje počet příjemců sociálních dávek. Příspěvek na bydlení pobíralo v roce 2013 v průměru téměř 194 tisíc lidí, doplatek na bydlení 65 tisíc občanů.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!