Zákon o spotřebních daních - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 16. schůzi dne 10.9. 2014 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 208/4/ - vrácený Senátem.

PSP ČR opětovně schválila zvýšení spotřební daně z cigaret a tabákových výrobků. Krabička cigaret tak může zdražit o tři až čtyři Kč. Poslanci současně s tím na návrh Senátu schválili i zachování vratky části spotřební daně z nafty pro zemědělce, tzv. zelené nafty. Změny nyní dostane k podpisu prezident republiky.

Důvodem zvýšení sazby daně u tabákových výrobků je slabší kurz koruny, kvůli kterému neplní ČR sazby stanovené EU. Ty jsou totiž uváděny v eurech.

Pokud by novela nezačala platit do 30. září 2014, musela by Vláda ČR navrhnout ještě vyšší zdanění, protože by vycházela z kurzu koruny, který už ovlivnily listopadové intervence České národní banky v listopadu 2013. Krabička by pak mohla zdražit až o sedm Kč. Ministerstvo financí ČR se obává, že by poté kuřáci kupovali cigarety více na černém trhu a stát by přišel o peníze.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 5. 2014.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 208/0 dne 27. 5. 2014.
 • Navrhovatel navrhl PSP ČR projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v 1. čtení .
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor.
 • 1. čtení - návrh projednán v obecné rozpravě 10. 6. 2014 na 10. schůzi. PSP ČR nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 284).
 • Projednávání proběhlo20. 6. 2014 na 11. schůzi. Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 30 dní (usnesení č. 358).
 • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 7. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 208/1 (pozměňovací návrhy). Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 7. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 208/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2. čtení - návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 7. 2014 na 12. schůzi. Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 208/3, který byl rozeslán 16. 7. 2014 v 9:29.
 • 3. čtení - proběhlo23., 30. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 391).
 • Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 8. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 327/0.
 • Organizační výbor dne 5. 8. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
 • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 26. 8. 2014 a přijal usnesení č. 251, které bylo rozdáno jako tisk 327/1 (pozměňovací návrhy).
 • Návrh projednán dne 27. 8. 2014 na 24. schůzi Senátu. Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 587).
 • Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 208/4. Dokument Senátu doručen PSP ČR a rozeslán 28. 8. 2014 poslancům jako tisk 208/5.
 • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno10. 9. 2014 na 16. schůzi. PSP ČR zákon přijala (usnesení č. 397).
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!