Zákon o státní sociální podpoře

Prezident České republiky Miloš Zeman podepsal dne 6. 11. 2014 zákon ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem návrhu je podpořit rodiny s malými dětmi v situaci, kdy se jim jednorázově zvýší náklady v souvislosti s narozením dítěte a za tímto účelem upravit podmínky nároku na danou dávku tak, aby na porodné dosáhly i další rodiny. Zavést porodné na druhé dítě ve snížené výši a upravit okruh oprávněných osob tak, aby výslovně zahrnoval i kategorii osob, kterým nárok na dávky státní sociální podpory vyplývá z přímo použitelných předpisů EU.

Navrhované legislativní řešení především upravuje:

 • Navýšení zákonného koeficientu limitujícího výši příjmu rodiny pro nárok na dávku
 • Rozšíření nároku na porodné i z titulu narození druhého dítěte
 • Úpravu výše porodného na druhé dítě
 • Výslovná úprava okruhu oprávněných osob
 • Rozšíření nároku na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů o další případy.

Historie:

 • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: MPSV ČR.
 • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 255/0 dne 3. 7. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014. a navrhl přikázat k projednání výborům: VpSP.
 • 1. čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 383).
 • VpSP projednal návrh zákona a vydal 10. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 255/1 (doporučuje schválit).
 • 2. čtení - Návrh zákona prošel obecnou rozpravou a podrobnou rozpravou 17. 9. 2014 na 17. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 255/2, který byl rozeslán 17. 9. 2014.
 • 3. čtení proběhlo 24. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 429).
 • Zákon doručen do Senátu 07.10.2014. Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2014.
 • Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, zpravodajBožena Sekaninová - přijal k tomuto tisku dne 21.10.2014 usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 350/1.
 • Senát zařadil tisk na 26. schůzi a projednal jej dne 22. 10. 2014. Usnesením č. 621, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.
 • Prezident ČR podepsal zákon dne 6. 11. 2014.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!