Zákon o státní sociální podpoře - vládní návrh

Vláda ČR na jednání dne 2. 7. 2014 schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (624/14).

Návrh upravuje dávku porodné, tak aby nárok na tuto dávku vznikl širšímu okruhu rodin s dětmi, a aby těmto rodinám mohlo být vyplaceno porodné též z titulu narození v pořadí druhého dítěte. Zároveň se zvyšuje zákonem stanovený koeficient, kterým se násobí příjem pro nárok na porodné.

Cílem předloženého návrhu je upravit okruh oprávněných osob tak, aby výslovně zahrnoval kategorii osob, kterým nárok na dávky státní sociální podpory vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie. Oprávněnost vstupu těchto osob do systému dávek státní sociální podpory tak bude jednoznačně legislativně deklarována.

Cílem předloženého návrhu je rovněž dokončení transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států v oblasti rovnosti nakládání.

Navrhované legislativní řešení především upravuje:

  • Navýšení zákonného koeficientu limitujícího výši příjmu rodiny pro nárok na dávku,
  • Rozšíření nároku na porodné i z titulu narození druhého dítěte,
  • Úpravu výše porodného na druhé dítě,
  • Výslovná úprava okruhu oprávněných osob,
  • Rozšíření nároku na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů o další případy.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!