Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců - vládní návrh

Výbor pro sociální politiku PSP ČR projednal dne 10. 4. 2014 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 100/.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) pravděpodobně odloží účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců o další dva roky místo jednoho, jak navrhovala Vláda ČR. Změnu za souhlasu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) navrhl schválit poslancům Výbor pro sociální politiku PSP ČR.

Vláda by tak měla více času pro zpracování nových úprav. Účinnost dosavadního zákona z roku 2006 byla odkládána už několikrát, naposledy na počátek příštího roku. Zákon by měl změnit odškodňování za pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Pojištění by od dvou komerčních pojišťoven převzala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Nově by měla vybírat pojistné jako odvody ze mzdy. Lidem po pracovním úrazu či s nemocí z povolání by měla hradit rentu. Nyní se pojišťují zaměstnavatelé u dvou komerčních pojišťoven, odškodnění se platí z tohoto pojištění.

Předchozí vlády zamýšlely přichystat koncept vycházející ze současného principu komerčního pojištění. Systém se měl upravit a otevřít i ostatním komerčním pojišťovnám se zavedením bonusů a malusů. Levice to tehdy označovala za privatizaci veřejné služby.

Výbor pro sociální politiku PSP ČR chce, aby PSP ČR doporučila zachovat koncepci neúčinného zákona, tedy aby se odškodňování přesunulo na Českou správu sociálního zabezpečení. Vláda by také měla podle navrhovaného doprovodného usnesení upravit výši náhrady za bolest a společenské znevýhodnění příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání. Výbor se vyslovil také pro to, aby dobrovolní hasiči, kteří utrpí úraz při zásahu, měli po dobu nemoci dorovnánu mzdu.

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!