Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 10. schůzi dne 11. 6. 2014 ve 2. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 100).

Zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, obsahuje úpravu pojištění zaměstnanců pro případ újmy na zdraví při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Tento zákon byl přijat již v roce 2006, avšak dosud nenabyl účinnosti. Zákonem č. 218/2007 Sb. byla jeho účinnost odložena na 1. leden 2010, zákonem č. 282/2009 Sb. došlo k odložení účinnosti na 1. leden 2013 a podle zákona č. 463/2012 Sb. má dojít k nabytí účinnosti 1. ledna 2015.

Předložený návrh zákona je technického charakteru, kdy se ustanovení o nabytí účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců posunuje o jeden rok, tedy s účinností od 1. ledna 2016. Obdobné úpravy se provádějí též v zákonech, které se na zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců odkazují a navazují na něj.

Důvodem tohoto odložení účinnosti je potřeba získat čas nezbytný zejména pro to, aby mohly být celkově zhodnoceny všechny možnosti zabezpečení zaměstnanců při pracovním úrazu a případně při nemoci z povolání. Pokud bude rozhodnuto o nejvhodnějším způsobu zabezpečení zaměstnanců v těchto případech, zvolené řešení bude promítnuto do právního řádu České republiky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) projednává materiál nelegislativní povahy s objektivním popisem současného stavu zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání a se zhodnocením reálných variant budoucího věcného řešení tohoto zabezpečení. Tento materiál by měl být předložen vládě České republiky k rozhodnutí, a to nejpozději ve třetím čtvrtletí roku 2014.

Návrh zákona byl projednán výborem pro sociální politiku, který doporučuje návrh zákona schválit s tím, že navrhuje účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců posunout o dva roky.

Historie:

  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 100/0 dne 22. 1. 2014.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 2. 2014 (usnesení č. 26) a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku.
  • 1. čtení proběhlo 19. 3. 2014 na 7. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 166).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 25. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 100/1.
  • 2. čtení proběhlo 11. 6. 2014 na 10. schůzi.

 

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!