Zákon o veřejném zdravotním pojištění - poslanecký návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 8. schůzi, konané ve dnech 29. 4. - 15. 5. 2014 neprojednala, v rámci navrženého programu, návrh poslanců Soni Markové a Stanislava Mackovíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 126/.

Návrh zákona zrušuje regulační poplatky placené v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a zavádí roční limit ve výši 2 500 Kč na hrazení doplatků na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a zcela zrušuje § 16a zákona o veřejném zdravotním pojištění, včetně jeho odstavce 6.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!