Zákon o veřejném zdravotním pojištění - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na 6. schůzi dne 14. 2. 2014 ve 3. čtení vyslovila souhlas  s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 10, ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 10/4.

Novela zákona usnadnií operace a vyšetření v zemích EU. Absolvovat vyšetření nebo zákrok v zahraničí by mělo být během roku 2014 jednodušší, pacienti by už nemuseli žádat zdravotní pojišťovnu o souhlas s uhrazením plánované péče v zemích EU.

Náklady by měly být pojištěnci hrazeny do výše, kterou by vynaložila zdravotní pojišťovna, pokud by byly služby čerpány na území ČR, ovšem vždy maximálně do výše skutečných nákladů.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!