Zákon o veřejném zdravotním pojištění - vládní návrh

Výbor pro zdravotnictví PSP ČR na schůzi dne 19. 3. 2015 projednal mj. vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 386/.

Zákonodárci chtějí zmírnit úpravu střetu zájmů pro členy správní a dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny tak, aby se na ně nevztahovala. Vláda ČR totiž navrhuje, aby tímto členem nesměl být lékař, jenž s ní má smlouvu.

Vláda v takzvané transparenční novele zákona o veřejném zdravotním pojištění mimo jiné navrhuje, aby členem orgánu pojišťovny nesměl být lékař, jenž s ní má smlouvu. Totéž by platilo pro členy vedení například nemocnic.

Vypuštění nové úpravy střetu zájmů navrhl předseda Výboru pro zdravotnictví PSP ČR Rostislav Vyzula. Pro poslance a senátory je podle něho diskriminační.

Ve správní radě VZP, do níž deset členů jmenuje vláda a dvacítku zástupců volí Sněmovna, je nyní řada poslanců a senátorů, kteří mají lékařský titul. V případech, kdy praktikují svůj obor, by podle Vyzuly bylo chybou, pokud by se dostali do konfliktu se zákonem.

Není fér, aby nemohli být členy správní rady, řekl ČTK Vyzula, který v ní rovněž zasedá a jako přední český onkolog je přednostou kliniky Masarykova onkologického ústavu.

Tito lidé jsou podle něho pod drobnohledem. Každoročně musejí zveřejňovat své příjmy, pojišťovny navíc budou mít nynější novelou povinnost všechny smlouvy zveřejňovat. Bylo by prý tedy možné dohledat, pokud by si někdo z nich dohodl výhodné ujednání. Není možné, aby to bylo zneužito, zdůraznil Vyzula. Koho z poslanců a senátorů by se vládní úprava střetu zájmů aktuálně týkala, autor pozměňovacího návrhu nezjišťoval.

Takzvaná transparenční novela má vedle zveřejňování smluv mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi a ambulancemi zakázat nábor klientů přes firmy a přinést i další novinky. Poslanci podali k předloze dvacítku pozměňovacích návrhů.

Pokud by Vyzulova úprava u zákonodárců uspěla, střet zájmů by v zákoně zůstal v nynější užší podobě. V orgánech VZP by nesměli být lidé z managementu firem nebo jednotlivci, kteří jí dodávají zboží nebo služby, a osoby jim blízké. Vládní úprava rozšiřuje střet zájmů i na vedoucí pracovníky jiných pojišťoven a na výrobce a distributory léků a zdravotnických prostředků.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!