Zákon o veřejném zdravotním pojištění - vládní návrh

Senát Parlamentu ČR na 19. schůzi dne 19. 3. 2014 projednal a schválil Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Senátní tisk č. 235 ).

Novela zákona usnadnií operace a vyšetření v zemích EU. Absolvovat vyšetření nebo zákrok v zahraničí by mělo být jednodušší, pacienti by už nemuseli žádat zdravotní pojišťovnu o souhlas s uhrazením plánované péče v zemích EU.

Náklady by měly být pojištěnci hrazeny do výše, kterou by vynaložila zdravotní pojišťovna, pokud by byly služby čerpány na území ČR, ovšem vždy maximálně do výše skutečných nákladů.

Základní informace z PSP ČR:

Sněmovní tisk 10/0 - Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

 • Autorem návrhu zákona je  vláda
  Byl předložen 08.11.2013.
  Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
  Návrh rozeslán poslancům jako tisk 10/0 dne 27.11.2013.
 • 1. čtení proběhlo 10. 12. 2013 na 4 schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům.
 • 2. čtení
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 07.02.2014 na 6. schůzi.
 • 3. čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi. Návrh zákona schválen.

Informace o jednání v SP ČR:

 • Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2014. Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.3.2014.
 • Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.2.2014.
 • Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, který přijal k tomuto tisku dne 18.3.2013 usnesení č. 61, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 235/1.
 • Senát zařadil tisk na 19. schůzi a projednal jej dne 19.3.2014. Usnesením č. 424, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!