Zákon o veřejném zdravotním pojištění - vládní návrh

Vláda ČR na jednání dne 2. 7. 2014 schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (702/14).

Návrh vychází z Programového prohlášení vlády České republiky, které v části týkající se zdravotnictví obsahuje mimo jiné závazek ke zrušení regulačního poplatku za recept i za ošetření v ambulantní sféře. Návrh je předkládán podle Plánu legislativních prací na rok 2014.

Cílem navrhované právní úpravy je zrušení všech regulačních poplatků podle ustanovení § 16a zákona o veřejném zdravotním pojištění s výjimkou poplatku za využití lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.

Vláda schválila zrušení třicetikorunových poplatků v ambulancích a lékárnách od ledna roku 2015. Zůstane tedy pouze poplatek 90 Kč na pohotovosti.

Výpadek z výběru regulačních poplatků mají pokrýt navýšené odvody státu.V roce 2014 ve druhém pololetí to je navíc 2,1 miliardy Kč, dostanou je nemocnice. V roce 2015 za obě pololetí to bude navíc 4,2 miliardy Kč, vedle nemocnic tak mohou dostat kompenzaci ambulance a část lékáren.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!