Zákon o veřejném zdravotním pojištění - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) projednala na 17. schůzi dne 18. 9. 2014 ve 2. čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 260/.

Cílem návrhu zákona je zrušení všech regulačních poplatků podle ustanovení § 16a zákona o veřejném zdravotním pojištění s výjimkou poplatku za využití lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.

Výpadek příjmů poskytovatelů zdravotních služeb za zrušené regulační poplatky bude kompenzován prostřednictvím navýšení platby za tzv. státní pojištěnce, k němuž dojde
s účinností od 1. července 2014 zákonem č. 109/2014 Sb. Výše částky, o níž bude systém veřejného zdravotního pojištění v jednom kalendářním roce posílen oproti
dosavadnímu stavu činí 4,2 mld. Kč.

Dojde k odstranění finanční zátěže pojištěnců, kteří již nebudou nuceni hradit poplatek za ambulantní ošetření a poplatek za recept. Celková částka za tyto regulační poplatky činí cca 4,2 mld. Kč ročně.

Historie:

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: MZ ČR.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 260/0 dne 3. 7. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 10. 7. 2014 a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví (VpZ).
  • 1. čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 380).
  • VpZ projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 260/1 (pozměňovací návrhy).
  • 2. čtení - návrh zákona prošel obecnou a podrobnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!