Zákon o zaměstnanosti - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala na 6. schůzi dne 14. 2. 2014 v 1. čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 1. 2014. Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 84/0 dne 16. 1. 2014. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Návrh zákona byl v 1. čtení přikázán k projednání výborům (usnesení č. 153).

Snahou je, na základě vyhodnocení dopadů novel zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zejména pak novely provedené zákonem č. 367/2011 Sb., potřebné přijmout a realizovat opatření, zejména:

  •  v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením podpořit uplatnění těchto osob na chráněném i volném trhu práce tím, že se znovu umožní agenturám práce jejich dočasné přidělování k výkonu práce k uživateli,
  •  znovuzavedením kategorie osob zdravotně znevýhodněných jako jedné z podkategorií osob se zdravotním postižením,
  •  v oblasti snižování administrativní zátěže zamětnavatelů, kteří žádají o příspěvky, poskytované v rámci aktivní politiky zamětnanosti, vyžádáním potvrzení o bezdlužosti samotným Úřadem práce ČR,
  •  umožit pracovní cesty cizinců ze třetích zemí,
  •  v oblasti kontrolní činnosti k zákonem stanoveným povinnostem zamětnavatelů doplnit skutkové podstaty přestupků a správních deliktů a stanovit minimání sazbu pokuty za umožnění výkonu nelegální práce u správního deliktu tak, aby nebyla pro zamětnavatele likvidační,
  •  nastavením podmínek provádění sdíleného zprostředkování zaměstnání tak, aby bylo možné toto opatření aktivní politiky zaměstnanosti realizovat v praxi,
  •  v rámci legislativně technických změn odstranit z platného znění zákona o zamětnanosti nepřesnosti, které vznikly v důsledku toho, že zákon o zaměstnanosti byl v letech 2011 a 2012 několikrát a souběžně novelizován.

 

 

Příloha zprávy: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!