Zákon o zaměstnanosti - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) dne 14. 5. 2014 na 8. schůzi ve 3. čtení schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/

Na základě schváleného návrhu by firmy měly opět dostávat od státu příspěvky na mzdu zdravotně znevýhodněných zaměstnanců. Základní dotace by měla činit až 5 000 korun měsíčně. Za zdravotně znevýhodněné mají být považováni lidé, kteří sice mohou pracovat, ale kvůli horšímu zdravotnímu stavu jen omezeně a na chráněném pracovním místě. Toto postavení jim bude přiznávat Česká správa sociálního zabezpečení.

  • Vláda předložila PSP ČR návrh zákona 16. 1. 2014, téhož dne byl návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk č. 84/0.
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20) a navrhl přikázat k projednání Výboru pro sociální politiku.
  • Dne 14. 2. 2014 na 6. schůzi proběhlo 1. čtení. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 153).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 25. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 84/1 (pozměňovací  návrhy).
  • Dne 30. 4. 2014 na 8. schůzi proběhlo 2. čtení. Návrh zákona prošel obecnou rozpravou a podrobnou rozpravou.
  • Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 84/2, který byl rozeslán 30. 4. 2014.
  • 3. čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi, PSP ČR návrh schválila.
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!