Zákon o zaměstnanosti - vládní návrh

Senát Parlamentu ČR na 22. schůzi dne 18. 6. 2014 schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (Senátní tisk č. 289).

Na základě vyhodnocení dopadů novel zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), zejména pak novely provedené zákonem č. 367/2011 Sb., je potřebné přijmout a realizovat opatření, zejména
 
 • v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením podpořit uplatnění těchto osob na chráněném i volném trhu práce tím, že se znovu umožní agenturám práce jejich dočasné přidělování k výkonu práce k uživateli,
 • znovuzavedením kategorie osob zdravotně znevýhodněných jako jedné z podkategorií osob se zdravotním postižením,
 • v oblasti snižování administrativní zátěže zaměstnavatelů, kteří žádají o příspěvky poskytov ané v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, vyžádáním potvrzení o bezdlužnosti samotným Úřadem práce České republiky,
 • umožnit pracovní cesty cizinců ze třetích zemí,
 • v oblasti kontrolní činnosti k zákonem stanoveným povinnostem zaměstnavatelů doplnit skut kové podstaty přestupků a správních deliktů a stanovit minimální sazbu
 • pokuty za umožnění výkonu nelegální práce u správního deliktu tak, aby nebyla pro zaměstnavatele likvidační,
 • nastavením podmínek provádění sdíleného zprostředkování zaměstnání tak, aby bylo možné toto opatření aktivní politiky zaměstnanosti realizovat v praxi,
 • v rámci legislativně technických změn odstranit z platného znění zákona o zaměstnanosti nepřesnosti, které vznikly v důsledku toho, že zákon o zaměstnanosti byl v
 • letech 2011 a 2012 několikrát a souběžně novelizován.

Historie:

 • Vláda předložila PSP ČR návrh zákona 16. 1. 2014, téhož dne byl návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk č. 84/0.
 • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20) a navrhl přikázat k projednání Výboru pro sociální politiku.
 • Dne 14. 2. 2014 na 6. schůzi proběhlo 1. čtení. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 153).
 • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 25. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 84/1 (pozměňovací  návrhy).
 • Dne 30. 4. 2014 na 8. schůzi proběhlo 2. čtení. Návrh zákona prošel obecnou rozpravou a podrobnou rozpravou.
 • Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 84/2, který byl rozeslán 30. 4. 2014.
 • Dne 14. 5. 2014 na 8. schůzi proběhlo 3. čtení. Návrh byl schválen.
 • Zákon doručen do Senátu 26.05.2014.
 • Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.5.2014.
 • Výbory: garanční výbor Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku navrhl schválit. Ústavně-právní výbor navrhl schválit.
 • Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 18.6.2014. Usnesením č. 514, v hlasování č. 3 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.


 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!