Zákona o léčivech - vládní návrh

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) na 19. schůzi dne 21. 10. 2014 v 1. čtení projednala vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 269/. Návrh zákona byl přikázán k projednání výborům (usnesení č. 461).

Z důvodu výrazných požadavků zákona č. 109/2014 Sb. na státní rozpočet uložila vláda ministru zdravotnictví předložit návrh novely zákona o léčivech (dále jen „novela zákona o léčivech“), která zajistí v roce 2015 převod finančních prostředků ve výši 1 mld. Kč z mimorozpočtových zdrojů SÚKLu do státního rozpočtu České republiky.

Důvodem přípravy novely zákona o léčivech je umožnění využití finančních prostředků na zvláštním účtu SÚKLu, a to odchylně od účelu stanoveného v § 112 zákona o léčivech.

V návaznosti na uvedené je dalším důvodem přípravy novely zákona o léčivech zákonné zakotvení možnosti jednorázového převodu mimorozpočtových finančních prostředků ve výši
1,7 mld. Kč ze zvláštního účtu SÚKLu na příjmový účet státního rozpočtu České republiky zřízený pro Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Historie

  • Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2014. Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
  • Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 269/0 dne 18. 7. 2014. Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: MUDr. Vít Kaňkovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví.
  • 1. čtení proběhlo21. 10. 2014 na 19. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 461).
  • Výbor pro zdravotnictví návrh zákona neprojednal.
Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!