Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2015

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na 29. schůzi dne 9. 7. 2015 schválila Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2015 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2015 a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 428/.

Hodnocení vychází z návrhů zdravotně pojistných plánů (dále jen „ZPP“) sedmi činných zdravotních pojišťoven:

111 - Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky,
201 - Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky,
205 - České průmyslové zdravotní pojišťovny,
207 - Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,
209 - Zaměstnanecké pojišťovny Škoda,
211 - Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky,
213 - Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny.

Historie:

  • Rozesláno všem poslancům: 18. 3. 2015 jako tisk 428/0.
  • Organizační výbor zprávu přikázal 1. 4. 2015 (usnesení č. 154). Zpravodajem určen PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D..
  • Výbor pro zdravotnictví projednal zprávu a vydal 15. 5. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 428/1 (doporučuje schválit).
  • Čtení proběhlo 9. 7. 2015 na 29. schůzi. Zpráva schválena (usnesení č. 836).

 

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!