Zdravotní pojištění cizinců

Vláda ČR by na jednání dne 15. 9. 2014 měla projednávat návrh na úpravy ve zdravotním pojištění cizinců. Návrh předkládá Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR).

MZ ČR předkládá Vládě ČR přehled současného zajištění úhrady zdravotních služeb cizincům, kdy se některé skupiny dostávají do situace, že jsou nepojistitelné. Nová legislativa by tomu měla zabránit.

Komerční pojišťovny by už nesměly odmítat zdravotní pojistku cizinci, který pobývá v Česku a nespadá do systému veřejného zdravotního pojištění, ani nemůže čerpat péči podle předpisů EU. Smlouvy by musely krýt zhruba stejný rozsah zdravotních služeb jako veřejné zdravotní pojištění, což zatím není.

MZ ČR nechce zahrnout cizince, závislé nyní na komerčních pojistkách, do systému veřejného zdravotního pojištění. O zahrnutí legálních migrantů s dlouhodobým pobytem do veřejného systému usiluje Konsorcium nevládních organizací. Kritizuje, že komerční pojistky pokryjí jen malou část péče. Nehradí třeba léčbu cukrovky či epilepsie. Podle MZ ČR by ale rozšíření počtu osob znamenalo další náklady, což by systém mohlo rozkolísat.

Za léčení cizinců na základě předpisů EU vydaly v roce 2013 zdravotní pojišťovny přes 591 milionů Kč, ošetřeno bylo téměř 121 000 pacientů. O jakou částku by stouply náklady rozšířením veřejného pojištění i na cizince mimo země EU, se nedá podle MZ ČR objektivně určit. Nečekaný dopad mohou mít změny v jejich chování, jako je nárůst zdravotní turistiky či vyšší nemocnost nově příchozích.

Všichni cizinci, zdržující se v ČR, musí mít sjednané krytí nákladů zdravotních služeb. Do českého systému veřejného pojištění mohou vstoupit, pokud tu mají trvalý pobyt, nebo tu jejich zaměstnavatel má trvalé sídlo či pobyt. Trvalý pobyt mají i azylanti po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu a cizinci mladší 18 let svěření do náhradní výchovy.

Zdravotní služby mají v Česku hrazeny i ti cizinci, pro něž tuzemská pojišťovna funguje jako výpomocná instituce, léčení za ně uhradí a částku vyúčtuje jejich pojišťovně. Cizinci musejí u lékaře předložit doklad, například evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC).

Z veřejného pojištění se hradí péče i na základě fikce trvalého pobytu, jak je uvedeno v zákonech o azylu a dočasné ochraně cizinců.

Podle MZ ČR by vláda měla pověřit vypracováním nové právní úpravy Ministerstvo financí ČR (MF ČR). Současně bude nutno provést změny ve výčtu osob v zákoně o veřejném zdravotním pojištění tak, aby obě právní úpravy na sebe navazovaly. Vyhoví se tak výtkám zejména nevládních organizací, které kritizují nedostatečný rozsah zdravotních služeb, krytých pojištěním.

Náklady za čerpané zdravotní služby podle nařízení EU a mezinárodních smluv:

  výdaje za poskytnuté služby v tisících Kč počet ošetřených cizinců
Všeobecná zdravotní pojišťovna 479.833 95.200
Vojenská zdravotní pojišťovna 15.234 3931
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 27.968 8043
Oborová zdravotní pojišťovna 28.717 3080
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 3216 1025
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 30.965 8302
Revírní bratrská pokladna 5547 1294
celkem 591.480 120.875

Náklady za čerpanou péči tzv. vládních stipendistů a krajanů v korunách:

vládní stipendisté 1,487.980
krajané 7848
celkem 1,495.828

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!