Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2014

Vláda ČR dne 21. 5. 2014 projednala a schválila zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2014. Pojistné plány informují o jejich hospodaření a předpokládaném vývoji systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2014.

Celkové příjmy systému veřejného zdravotního pojištění jsou na rok 2014 naplánovány ve výši 237,2 miliardy Kč, výdaje by měly dosáhnout 239,4 miliardy Kč a ztráta přibližně 2,2 miliardy Kč. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) počítá s kladným výsledkem hospodaření ve výši 0,7 miliardy Kč, ostatní pojišťovny se záporným, který budou sanovat z rezerv.

Příjmy z vlastního výběru pojistného budou v roce 2014 činit 175 miliard Kč (meziroční nárůst o 2,2 %), příjmy ze státního rozpočtu za osoby, za které je plátcem pojistného stát, a které tvoří přibližně 25 % z celkových příjmů systému, jsou podle zdravotně pojistných plánů  plánovány ve výši 59,3 miliardy Kč. Ostatní příjmy systému ve výši 2,3 miliardy tvoří sankční příjmy (penále, pokuty atd.), a podobně jako příjmy od zahraničních pojišťoven a ministerstva obrany, a příjmy ze zdaňovaných činností (dohromady asi 0,6 miliardy), mají v celkovém objemu zanedbatelný význam.

Výdaje ve výši téměř 240 miliard Kč představují meziroční nárůst o 4 %. Z toho výdaje na zdravotní služby jsou plánovány ve výši 230,6 miliardy korun, provozní výdaje budou 7,1 miliardy a výdaje na investice se plánují ve výši cca 1,2 miliardy. Půl miliardy korun ve výdajích tvoří zálohy za cizince a specifické fondy VoZP ČR.

Po přepočtu vychází letošní výdaje na jednoho pojištěnce na 23 045 Kč. Pojišťovny k 1. lednu 2014 evidovaly celkem 10,4 milionu pojištěnců. Nejvíce z nich, 5,96 milionu (57,3%), registrovala VZP ČR.

Plánovaný stav pohledávek veřejného zdravotního pojištění bude k 31. 12. 2014 činit 36,2 miliardy, z  toho pohledávky za plátci pojistného jsou ve výši 31 miliard Kč (85,6%). Plánovaný stav závazků veřejného zdravotního pojištění bude ke stejnému datu činit 36,6 miliardy. V tomto objemu finančních prostředků jsou závazky vůči poskytovatelům zdravotních služeb částku 35,6 miliardy, tj. 97,3 %, z nichž závazky po lhůtě splatnosti jsou pouze u VZP ČR ve výši 1,4 miliardy. Stav peněžních zůstatků na bankovních účtech zdravotních pojišťoven je plánován ve výši 8,9 miliardy korun.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!