Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2015

Vláda ČR dne 23. 2. 2015 schválila Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2015 (č. j. 146/15).

Veřejné zdravotní pojištění skončí v roce 2015 v mírném propadu 0,4 miliardy korun. V předchozích zprávách odhadovaly pojišťovny propad v roce 2015 na 2,25 miliardy Kč a v roce 2014 na 1,34 miliardy Kč.

Zdravotně pojistné plány byly schvalovány v době, kdy nebyla známa výsledná verze úhradové vyhlášky. Podle nejnovějších propočtů by tedy saldo v roce 2015 mohlo dosáhnout i mírně kladné hodnoty.

Celkové příjmy systému v roce 2015 jsou plánovány na 247,5 miliardy Kč s meziročním nárůstem o 3,2 procenta, celkové výdaje na 247,92 miliardy Kč s meziročním nárůstem o 2,8 procenta. Zaměstnanecké pojišťovny budou muset sáhnout do rezerv, Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) oproti původnímu plánu asi žádné nevytvoří.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček uvedl, že vývoj systému bude v roce 2015 odrážet především zvýšení platů ve zdravotnictví a kompenzaci zrušených regulačních poplatků. I přes předpokládaný růst národního hospodářství a zvýšení platby státu se očekává mírně záporné saldo zhruba 0,4 miliardy Kč.

Propad je podle společné zprávy ministerstev zdravotnictví a financí v kontextu veřejných rozpočtů sice zanedbatelný, snižování rezerv pojišťoven ale v době růstu mezd a platů není žádoucí, měly by se naopak nyní tvořit. Nutná jsou systémová opatření, uvádí zpráva bez dalších podrobností.

Z výběru pojistného by v roce 2015 měly pojišťovny získat 182,9 miliardy korun, meziročně o 3,2 procenta víc. Za děti, důchodce či nezaměstnané by stát měl zaplatit 62,1 miliardy Kč, meziročně o 3,7 procenta víc.

Na zdravotní služby by mělo sedm zdravotních pojišťoven v roce 2015 vydat 239,1 miliardy Kč, meziročně o 2,8 procenta víc. Z této částky půjdou tři miliardy Kč na zvýšení platů a čtyři miliardy Kč na náhradu zrušených poplatků. Naopak zhruba dvě miliardy Kč by systém měl získat díky snížení DPH na léky.

Plánované pohledávky systému ke konci roku 2015 jsou 37,6 miliardy Kč, z toho za plátci pojistného 32 miliardy Kč. Plánované závazky jsou 35,3 miliardy Kč, v tom vůči poskytovatelům 34,2 miliardy Kč. Žádná zdravotní pojišťovna nepředpokládá závazky po splatnosti. Oproti roku 2014 plánují pojišťovny nárůst závazků o 1,2 miliardy korun.

V přepočtu na denní spotřebu výdajů na zdravotní péči se na konci roku 2015 budou pohybovat závazky ve splatnosti vůči poskytovatelům od 35 do 59 dnů. Zásoby na bankovních účtech základního fondu jsou podle zprávy u jednotlivých pojišťoven nerovnoměrné, od jednoho dne u VZP po 47 dní u Revírní bratrské pokladny. Zůstatky na bankovních účtech zdravotních pojišťoven by na konci roku 2015 měly činit 10,4 miliardy Kč, oproti očekávané skutečnosti budou o 0,9 miliardy Kč nižší.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!