Změny ve zdravotním pojištění

Od 1. září 2015 vstoupil v platnost nový zákon, který mění některá pravidla ve fungování veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Projednávání zákona neprovázela obvyklá pozornost odborné veřejnosti.

Mezi zajímavé novinky patří nová úprava pravidel pro změnu zdravotní pojišťovny. Každý pojištěnec může změnit svou pojišťovnu (všechny zdravotní pojišťovny v ČR jsou otevřeny všem pojištěncům) nejdříve jednou za rok. Může tak učinit vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí, žádost však musí podat v prvních třech měsících předcházejícího pololetí. Pokud chci změnit pojišťovnu k 1. lednu, musím o to požádat v červenci, srpnu nebo září, podobně o změnu k 1. červenci musím požádat od ledna do března.

Součástí každé smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou musí být seznam všech zdravotních výkonů, které jsou nasmlouvány. Vzhledem k tomu, že současně musí být všechny smlouvy zveřejněny, budou plně dostupné informace o tom,  jaké výkony má to které zdravotnické zařízení s určitou zdravotní pojišťovnou nasmlouvány.

Zákon nově stanoví pevný termín, do kterého ministr zdravotnictví musí vydat takzvanou úhradovou vyhlášku, tedy vyhlášku, která stanoví hodnotu bodu, výši úhrad a záloh a regulační omezení, pokud se na nich zdravotní pojišťovny a zdravotnická zařízení předtím nedohodly.

Zákon mění složení komisí výběrových řízení, která rozhodují o uzavření smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou. Doposud byl členem komise zástupce profesní organizace, namísto něho nyní bude členem komise zástupce profesní komory (lékařské, stomatologické a lékárnické), a pouze tehdy, když v daném oboru profesní komora není, zůstane členem komise zástupce profesní organizace.

Protonová léčba se stává součástí péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pokud je indikována specializovaným onkologickým centrem. Každý pojištěnec má tak za této podmínky nárok na úhradu protonové léčby z veřejného zdravotního pojištění.

Novela obsahuje řadu dalších změn.

Autorem článku je MUDr. Milan Cabrnoch, MBA

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!